- for Euro Accidents kunder
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson

Privatlivspolitik
- for Euro Accidents kunder

Euro Accident Livförsäkring Aktiebolag ("Euro Accident") er dataansvarlig for dine personoplysninger, som vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Euro Accident værner om dit privatliv. Dette dokument beskriver, hvordan Euro Accident indsamler og bruger dine personoplysninger. Det beskriver endvidere, hvilke personoplysninger der indsamles, hvilke rettigheder du har i relation til Euro Accident, og hvor-dan du kan udøve disse rettigheder.

Det er vigtigt, at du læser og forstår privatlivspolitikken og føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Privatlivspolitik »

Slettepolitik »

Kontaktoplysninger ved spørgsmål om behandling af personoplysninger
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger vedrørende vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Euro Accidents forsikringsservice.
Euro Accident-koncernen har også udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren pr. e-mail til dataskyddsombud@euroaccident.com eller pr. brev til Euro Accident Livförsäkring, c/o Databeskyttelsesrådgiveren, Svärdvägen 3 A, SE-182 33 Danderyd, Sverige.
Du kan også klage til eller kontakte databeskyttelsesmyndigheden i et af de lande, hvor vi udbyder vores produkter og ydelser til dig.

Dataansvarlig
Euro Accident Livförsäkring Aktiebolag
Svensk ID-nummer: 516401-6783
Svärdvägen 3 A, SE-182 33 Danderyd, Sverige

Databeskyttelsesrådgiver
Euro Accident Livförsäkring Aktiebolag
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Svärdvägen 3 A, SE-182 33 Danderyd, Sverige Tlf.: +46 (0)8-562 916 14
E-mail: Dataskyddsombud@euroaccident.com

Tilsynsmyndighed
Det svenske datatilsyn
Tlf.: +46 (0)8 657 61 00
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadresse: Box 8114, SE-104 20 Stockholm, Sverige