Euro Accident Liv
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson

Klager
Euro Accident Liv

Misforståelser og andre uklarheder kan opstå i forbindelse med sagsbehandlingen.

Klager
Såfremt du ikke er tilfreds med vores beslutning, har du mulighed for at begære en ny behandling af sagen.

Kontakt i første omgang din sagsbehandler, hvis du er uenig eller utilfreds med afgørelsen. Du kan derefter bede om at tale med sagsbehandlerens leder, hvis der stadig er uklarheder.

Hvis du stadig ikke er tilfreds med vores beslutning, har du mulighed for at få sagen behandlet i Euro Accidents interne klageråd. Anmodning om ny bedømmelse sendes til din sagsbehandler, som derefter sender sagen videre til klagerådet. Dette omfatter dog ikke anmodning om ny bedømmelse af helbredsvurderinger eller ret til erstatning for ar eller kosmetiske konsekvenser af behandling, som i stedet skal sendes direkte til Ankenævnet for Forsikring (se nedenfor).

Du kan også kontakte Euro Accidents klageansvarlige, General Manager Christian Dehn på telefon +45 88 626 626

Ankenævnet for Forsikring
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon +45 33 15 89 00

Der skal betales gebyr ved klage til Ankenævnet. Gebyret refunderes, hvis forsikrede får medhold i klagen. Tvister i forbindelse med forsikringsaftalen afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.