Forsikring + Sundhed = Holdbare medarbejdere ®
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson
start portlet menu bar

Forsikring + Sundhed = Holdbare medarbejdere ®

Display portlet menu
end portlet menu bar

Vores Forretningsidé og Koncept
Forsikring + Sundhed = Holdbare medarbejdere ®

Vores forretningsidé bygger på at arbejde pro-aktivt sammen med vores kunder på at fremme sundhed og forebygge sygdom ved hjælp af en helhedsorienteret tilgang til sundhed og forsikring.

Med konceptet Holdbare medarbejdere tilbyder vi danske virksomheder en ny måde at tænke forsikring plus sundhed.

Ideen er enkel;
Med de helt rigtige forsikringer og fokus på sundhed, tidlige og målrettede indsatser vil medarbejderne føle tryghed og forblive raske. Når man er tryg og rask, yder man mere – og når medarbejderen har det godt, klarer hele virksomheden sig bedre.

Vi mener, at den nuværende sammenkobling mellem pensionsopsparing og forsikringsydelser på det danske marked er usund i sin eksisterende form. Derfor vil vi forsøge at ændre markedet ved at tilbyde ”rene” risikoprodukter (Forsikringerne), som kan stå alene (un-bundlede), uafhængigt af opsparingen (Pensionsprogrammet).

Med vores fulde fokus på forsikring og sundhed har vi ikke blandede interesser, men derimod fuldt fokus på at skabe langtidsholdbare medarbejdere.
Vi accepterer, at risikoforsikringsselskabet må bidrage økonomisk for at opnå bedre resultater på langtidssygefravær og dermed forbedret produktivitet for virksomheden.
Vi vil derfor være et godt alternativ til alle eksisterende aktører på det danske marked, og vi tror på, at der bliver et Før og Efter Euro Accident Livs entré på markedet.

Vores sundheds- og forsikringstilbud bygger på en kombination af en række serviceydelser med tidlige indsatser målrettet individet. Ydelserne er alle integreret i vores forsikringsprodukter, og man skal således ikke betale ekstra for disse ydelser.

Du kan læse mere om de enkelte indsatser under afsnittene:

Støttesamtaler »

Rehabilitering »