Produktinformation
 • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
 • Jeanette Bengtsson

Tab af erhvervsevne
Produktinformation

Dækningen for erhvervsevnetab giver ret til løbende udbetalinger for tabt arbejdsindkomst, hvis den forsikredes erhvervsevne i forsikringstiden på grund af sygdom eller ulykke bliver nedsat til halvdelen eller mindre af fuld erhvervsevne.

Vi tilbyder en All-Risk dækning med dækning på op til 100 % af lønnen.

Hvis forsikrede har arbejdsindkomst og/eller modtager lønkompensationer, suppleres der op til forsikringsydelsen. Forsikrede får således udbetalt forsikringsydelsen med fradrag af arbejdsindkomst og lønkompensationer.

Hvis der er ret til udbetaling af løbende ydelser, er der tillige ret til præmiefritagelse for præmien til forsikringen.

Som en del af dækningen tilbydes bl.a. flg.:

 • Støttesamtaler
 • Udfærdigelse af rehabiliteringsplan
 • Hurtigt tilbage = mindre sygefravær
 • Udbetaling i op til 24 måneder i nuværende erhverv
 • Forsættelsesforsikring kan tilbydes
 • Arbejdsgiver og medarbejder får hjælp til udredning, planlægning, koordinering, rådgivning, målsætninger og opfølgning, initiativer og kontakter
 • Aktiveres allerede, når der er risiko for en langtidssygemelding og/eller ved gentagne kortvarige sygefravær
 • Små problemer udvikler sig ikke til store problemer, som kan blive kostbare og vanskelige at håndtere, jo længere tid der går
 • Professionel rehabiliteringsekspert involveres aktivt i hele processen
 • Hensættelser aktiveres til at få forsikrede hurtigt tilbage på job

 

Tab af erhvervsevne kan udvides med;

 • Dødsdækning
 • Præmiefritagelse
 • Invalidesum
 • Sundhedsforsikring