Produktinformation
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson

Præmiefritagelse
Produktinformation

Dækning for erhvervsevnetab kan udvides med en præmiefritagelsesdækning, som giver ret til løbende udbetalinger ved uarbejdsdygtighed.

Forsikringsydelsen kan anvendes til betaling af den aftalte pensionsforsikringspræmie.

Der udbetales præmiefritagelsesforsikringsydelse, hvis forsikredes erhvervsevne i forsikringstiden på grund af sygdom eller ulykke bliver nedsat til halvdelen eller mindre af fuld erhvervsevne.