Produktinformation
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson

Kritisk Sygdom
Produktinformation

Dækning for kritisk sygdom kan tegnes for en bred vifte af sygdomme.

Dækningen for Kritisk Sygdom udbetales til den forsikrede, hvis den forsikrede får diagnosticeret en alvorlig lidelse eller sygdom i henhold til forsikringsbetingelserne.

Der tegnes dækning, der gælder på det tidspunkt, hvor diagnosen stilles og de øvrige dækningsbetingelser er opfyldt.