Produktinformation
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson

Invalidesum
Produktinformation

Dækningen for erhvervsevnetab kan udvides med en invalidesum.

Der er ret til udbetaling af invalidesum, når den forsikredes generelle erhvervsevne i ethvert erhverv bliver varigt nedsat til halvdelen eller mindre af fuld erhvervsevne efter forsikringsbetingelserne.