Produktinformation
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson

Dødsfald
Produktinformation

Dækningen for erhvervsevnetab kan udvides med en Dødsfaldsdækning.

Dækningen ved død udbetales, hvis forsikrede afgår ved døden i forsikringstiden.

Den begunstigede er den, der har ret til udbetaling af dødsfaldsdækningen ved den forsikredes død. Den forsikrede kan ændre på, hvem der er begunstiget.