Produktinformation
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson

Forsikringer
Produktinformation

Euro Accidents produkter

Tab af erhvervsevneTab af erhvervsevne
Dækningen for erhvervsevnetab giver ret til løbende udbetalinger for tabt arbejdsindkomst, hvis den forsikredes erhvervsevne i forsikringstiden på grund af sygdom eller ulykke bliver nedsat til halvdelen eller mindre af fuld erhvervsevne.
Læs mere »

 

 

 

PræmiefritagelsePræmiefritagelse
Dækning for erhvervsevnetab kan udvides med en præmiefritagelsesdækning, som giver ret til løbende udbetalinger ved uarbejdsdygtighed.
Læs mere »

 

 

 

 

Invalidesum

Invalidesum
Dækningen for erhvervsevnetab kan udvides med en invalidesum.
Læs mere »

 

 

 

 

 

DødsfaldInvalidesum
Dækningen for erhvervsevnetab kan udvides med en Dødsfaldsdækning.
Læs mere »

 

 

 

 

Kritisk SygdomInvalidesum
Dækning for kritisk sygdom kan tegnes for en bred vifte af sygdomme.
Læs mere » 

 

 

 

 

Sundhedsforsikring, Access

Sundhedsforsikring
Sundhedsforsikring kan vælges i forbindelse med forsikring for Tab af Erhvervsevne.
Læs mere »